ĐẠI HỌC KINH TẾ tp.HCM - Chuyên đào tạo HỌC Thực Hành Kế Toán - Khai báo Thuế - Kế toán Trưởng

  *.Lớp :   Học KẾ TOÁN Thực Hành trên Bộ Chứng tThực tế của Doanh nghiệp lớn tại tpHCM


 * ĐẶC BIỆT :  Bạn được học Kế Toán Thực hành trên Bộ chứng từ thực tế lấy từ DN Thương mại, Dịch vụ, Sản xuất, Xây dựng... (*Chứ kô phải làm bài tập như ở trường là đã cung cấp thông tin sẳn, mà bạn phải tự rút trích thông tin từ Hóa đơn chứng từ thực giống như DN dùng mua bán hàng hóa hàng ngày) - Biết nguồn gốc số liệu để Lập các Báo cáo Tài chính: Bảng cân đối kế toán, BC Kết quả Kinh doanh, BC Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC .... >> HỌC XONG vào Công ty làm được ngay Vì giống y tất cả các phần hành kế toán bạn đã học và thực hành.

* Khai giảng :    { 26/8 - T246 } và   { 25/8 - T357 }  


* Học phí :  Khoá/1,7triệu => Giảm: 200.000đ - Nếu bạn đóng trước KG ! (*) Đăng ký nhóm 5 bạn / 250.000đ.     > KHUYẾN MÃI ! 

I.  Mục tiêu :  Đào tạo trở thành Kế Toán giỏi, Quản lý KT cho DN.    

II. Đối tượng :     <<< Nghề được xem là:  "Gừng càng già, Gừng càng cay" >>>
  •  Bạn biết  nghề kế toán “bền, chắc, làm tới già vẫn được .Nên quyết tâm cũng c vững chắc nghề nghiệp – “Để trở thành Kế toán viên giỏi... Kế Toán Trưởng tương lai”
  • Sinh viên (các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,... ) chỉ quen làm bài tập ở trường chưa biết rõ công viêc kế toán thực tế trong DN phải làm thế nào ? - Cách thu thập, xử lý số liệu chứng từ hóa đơn thực tế (Cầm tới chứng từ là bối rối kô biết mình làm có đúng chưa? ); Học xong khóa này là bạn tự tin làm việc, cạnh tranh lựa chọn cơ hội thăng tiến cho mình vào các doanh nghiệp lớn.
  • Bạn đang làm nghề kế toán.  Nhưng chưa qua đào tạo đầy đủ  hoặc do bạn bè chỉ cho 1 phần việc KT  hoặc bạn đã bỏ lâu cần lấy lại kiến thực kinh nghiệm để đảm nhận tốt công việc
  • Chủ D.N muốn biết kế toán để hiểu, kiểm tra nhân viên kế toán của mình.
  http://ketoanthuchanh-hopnhat.blogspot.com/2012/05/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-tong-hop-chung-tu-952-quang-trung-go-vap.html  III.  Nội dung :  Bao gồm 2 phần chính
     a)   Phần Học vận dụng kiến thức & bài tập thực tế :  
         - Phương pháp làm Kế toán phổ biến áp dụng tại DN hiện nay Áp dụng thông tư mới nhất. 
       - Được học Tổng hợp tất cả các phần hành kế toán tại DN như : Kế toán Thu chi, Công nợ, Hàng hóa nguyên vật liệu, Tồn kho, Tài sản cố định, Ngân hàng, Tiền lương, Chi phí, Thuế, Giá thành sản phẩm .v.v.
        - Biết cách Tổ chứcquản lý các loại Sổ kế toán và Cuối cùng biết nguồn gốc số liệu để Lập nên Báo cáo Tài chính
    b)   Phần Thực hành  (Theo tình huống phát sinh tại DN)
        * Cách Kiểm tra - Lập - Lưu chứng từ như thế nào ?  Ngay khi các sự kiện (nghiệp vụ) phát sinh tại doanh nghiệp.
       * Tiếp theo Người kế toánsẽ phải theo dõi và Quản lý Chứng từ ra sao ? Thông qua việc cập nhật lên  các Sổ như: Nhật ký Chung, Tổng hợp Chi tiết, Công nợ, Hàng hóa v.v..
       * Vấn đề Cuối kỳ phải kiểm tra / đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện trước khi làm báo cáo tài chính.... Lưu trữ theo thời gian yêu cầu của DN và đúng quy định của Thuế - Nhà nước.
  http://ketoanthuchanh-hopnhat.blogspot.com/2012/05/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-tong-hop-chung-tu-952-quang-trung-go-vap.html

  (*) Trợ giúp từ Giảng viên :  Học viên được hướng dẫn tự tay xem, xét chứng từ phát sinh từ những tình huống tại DN - Giảng viên sẽ từng bước giúp bạn kiểm tra phân tích dữ liệu đầu vào, ra. Tập hợp, nhập và kết chuyển số liệu lên các sổ chi tiết, tổng hợp, Bảng cân đối phát sinh... làm báo cáo tài chính theo yêu cầu của DN và cơ quan Thuế nhà nước. Bạn sẽ tự tin nắm bắt, vận hành hoạt động của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.

  Học kế toán thực hành trên Chứng từ và Lập BCTC  *  Tóm tắt nội dung :

      Chương này nói về mục đích, ý nghĩa và  cấu trúc của từng báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam. Bao gồm các báo cáo sau :
  - Bảng cân đối kế toán
  - Báo cáo kết quả hoạt động KD
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  - Thuyết minh báo cáo tài chính
  Đặc biệt. chương này sẽ trình bày rõ về phương trình kế toán thông qua việc phân tích các trường hợp làm thay đổi bảng cân đối kế toán.
  >>>  Click tải Bài giảng :  BG-C2
   *  Tóm tắt nội dung : 

      Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, kế toán phải theo dõi và phản ánh biến động của các khoản mục (tai sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí). Trong các khoản mục theo dõi đó, có một số khoản mục mà số liệu của nó gắn liền với các đối tượng chi tiết. Chẳng hạn : Khoản mục phải thu của khách hàng sẽ gắn liền với các khách hàng A, B, C ... nào đó; tương tự đối với các khoản mục phải trả người bán, tạm ứng, nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa,...Phần 3 của chương này sẽ giúp học viên biết cách theo dõi số liệu của các khoản mục vừa đề cập gắn liền với các đối tượng chi tiết của chúng.
                        


    *  Tóm tắt nội dung :  

       Giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán có mối quan hệ mật thiết. Nói đúng hơn giữa tài khoản với các Báo cáo tài chính có mối quan hệ không thể tách rời, bởi vì như đã trình bày ở các phần trước : Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của kế toán, còn tài khoản là các sản phẩm trung gian nhằm lắp ghép thành sản phẩm cuối cùng. 
  Chương này sẽ giúp học viên thấy rõ mối quan hệ mật thiết đó thông qua một báo cáo điển hình là Bảng cân đối kế toán, qua đó học viên cũng hiểu tương tự đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (với một khác biệt là các tài khoản doanh thu, chi  phí không có số dư cuối kỳ như các tài khoản tài sản, nguồn vốn của Bảng cân đối). 
    >>> CLick tải Bài giảng: BG 3.4
                                   * Tóm tắt nội dung :

      Các đối tượng kế toán tiêu biểu được tính giá trong chương này đó là : Tài sản cố định, hàng tồn kho (cụ thể là nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ); Tính giá tức là xác định giá trị của các đối tượng đó để trình bày phản ánh giá trị của chúng trên BCTC (tức bảng cân đối kê toán).
  Chương này sẽ nêu ra một số nguyên tắc ảnh hưởng đến việc tính giá, hướng dẫn tính giá nguyên giá, khấu hao và giá trị còn lại đối với TSCĐ, hướng dẫn tính giá nhập kho, xuất kho và tồn kho đối với hàng tồn kho. 

   >>> Click tải Bài giảng BG 4 

  *  Tóm tắt nội dung :
      Không giống như kế toán ở các nước phát triển, ở các nước phát triển mọi diễn biến kinh tế tài chính đều được diễn ra thông qua ngân hàng, do đó người ta rất dễ dàng để xác minh tính trung thực của các sự kiện. Ở Việt Nam thì không như thế, hầu hết các nghiệp vụ kinh tế đều có thể thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt cho nên không dễ dàng xác minh tính trung thực nếu như không có chứng từ tàm bằng chứng. Chính vì vậy, khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính vào sổ kế toán, thì điều đầu tiên phải phản ánh đó là : số chứng từ, ngày chứng từ. Một thầy giáo giảng dạy kế toán đã nói một cách khôi hài với sinh viên rằng : "tình yêu bắt nguồn từ đôi mắt cũng như kế toán bắt đầu bằng chứng từ ". 
   >>> Click tải Bài giảng: BG 5     
  * Tóm tắt nội dung :

       Việc tính giá thành sản phẩm là một việc quan trọng không thể thiếu trong các doanh nghiệp sản xuất, giá trị của các sản phẩm sản xuất ra phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố đầu vào như : nguyên vật liệu, tiền lương công nhân và các chi phí khác trong sản xuất.
  Chương này sẽ giúp học viên theo dõi, phản ánh đầy đủ các chi phí trong sản xuất, từ đó xác định được giá thành sản phẩm và lập các báo cáo để giúp các nhà quản trị kịp thời ra các quyết định trong sản xuất cho phù hợp với tình hình thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. 
   >>> Click tải bài giảng: BG 6.2 
           

   * Tóm tắt nội dung :

      Sản phẩm sau khi sản xuất ra sẽ được doanh nghiệp đưa đi tiêu thụ thông qua 2 phương thức phổ biến đó là : xuất bán trực tiếp cho khách hàng hoặc là thông qua các đại lý. Kế toán có nhiệm vụ theo dõi và phản ánh đầy đủ mọi khoản doanh thu và chi phí có liên quan trong quá trình tiêu thụ, từ đó xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  *  Tóm tắt nội dung
       Khác với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mạivới chức năng chính là mua bán hàng hóa. Tất cả các đối tượng mà doanh nghiệp mua vào với mục đích bán ra để kiếm lời thì đều được gọi là hàng hóa. Trong các doanh nghiệp này, kế toán sẽ theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng. Kế toán theo dõi đầy đủ các doanh thu và chi phí có liên quan đến doanh thu trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh của DN.
  >>> Click Xem Bài giảng: BG 6.4
  *  Tóm tắt nội dung
      Như đã biết, sản phẩm cuối cùng của kế toán chính là các BCTC. Tuy nhiên muốn có số liệu để tổng hợp lên các báo cáo đó thì không thể thiếu các sản phẩm trung gian là các sổ sách kế toán. Đối với kế toán Việt Nam, Bộ tài chính ban hành và hướng dẫn 5 hình thức (tức là một hệ thống các sổ sách) kế toán.
  Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp không còn ghi sổ bằng tay nữa, nhưng cho dù ghi sổ (tức nhập liệu) bằng máy tính, thì tất cả các mẫu biểu cũng cần phải chấp hành cho đúng theo quy định.
   >>> Click Xem File Bài giảng  :  BG 7

  Tư vấn Học (0908.125.042) và Cấp Bằng tại : 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp

  Học - Cấp Bằng tại: 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp - Mở cửa: S (8h30- 11h30) ; C (2h30 - 8h15)

  Học - Cấp Bằng tại: 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp - Mở cửa: S (8h30- 11h30) ; C (2h30 - 8h15)
  Click xem bản đồ dò trên GOOGLE